<noframes id="xtrvp"><address id="xtrvp"></address>

<form id="xtrvp"></form>

<address id="xtrvp"></address>
<address id="xtrvp"></address>
頂部左側

頂位(通達信公式 副圖 源碼 測試圖)(圖文)行情軟件

2020-02-18 11:54:58 閱讀()
導讀:VARA33指標A: 0;VARA33指標B: 0;VARA33指標C: 0;VARA33指標D: 0;VARA33指標E: 0;VARA33指標F: 0;VAR1:=((3 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))

VARA33指標A: 0;

VARA33指標B: 0;

VARA33指標C: 0;

VARA33指標D: 0;

VARA33指標E: 0;

VARA33指標F: 0;

VAR1:=((3 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1)) - (2 * SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1),3,1)));

VAR2:=10;

VAR3:STICKLINE((VAR1 <= 10),0,20,2,0),LINETHICK2,COLORYELLOW;

VAR5:=STICKLINE(CROSS(VAR1,VAR2),0,30,3,0),COLORWHITE;

VAR6:=90;

VAR8:STICKLINE((VAR1 >= 85),100,80,2,0),LINETHICK2,COLOR66FF00;

VAR9:STICKLINE(CROSS(VAR6,VAR1),130,90,3,0),LINETHICK5,COLORFF3300;

QQQ:=CROSS(VAR6,VAR1);

{DRAWICON(QQQ,70,19);

DRAWTEXT(QQQ,130,'*止損');}

VARQ1:(((7 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 30),4,1))

- (3 * SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 30),4,1),3,1)))

- SMA(SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 30),4,1),3,1),2,1)),COLOR8811FF,LINETHICK2;

VARA1:=14;

VARA2:=78.89;

VARA3:=CROSS(VARQ1,VARA1);

VARA5:=CROSS(VARA2,VARQ1);

DRAWICON(VARA3,VARQ1,5);

DRAWICON(VARA5,110,6);

VARX:=((3 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1))

- (2 * SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1),3,1)));

VARA6:=IF(CROSS(VARX,3),100,0);

VARA8:=IF((VARX <= 3),25,0);

VARQ2:IF((VARX < 5),100,0),COLORRED;

VARS1:=REF(CLOSE,1);

VARH12:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS1),0),6,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS1)),6,1)) * 100);

VARQ3:(CROSS(80,VARH12) * 160),COLORWHITE;

DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),150,'<-頂位 '),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),120,'<--分 '),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),100,'<--析 '),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),80,'<--家 '),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),60,'<--戰 '),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),40,'<--法 '),COLORYELLOW;

VARS2:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS1),0),7,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS1)),7,1)) * 100);

VARS5:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS1),0),13,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS1)),13,1)) * 100);

VARH51:=BARSCOUNT(CLOSE);

短期底部:=(((VARS2 < 20) AND (VARS5 < 25)) AND (VARH51 > (50 * 300)));

DRAWTEXT(CROSS(100,短期底部),40,'☆短底 '),COLORBROWN;

VARS3:=((LLV(LOW,5) = LLV(LOW,45)) AND (CLOSE >= (OPEN * 1.04)));

VARS8:=(CLOSE > ((REF(HIGH,1) + REF(LOW,1)) / 2));

紅燈:=(VARS3 AND VARS8);

VARS6:=REF(CLOSE,1);

VARH33:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS6),0),6,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS6)),6,1)) * 100);

綠燈:=CROSS(80,VARH33);

VARH1:=REF(LOW,1);

VARH2:=((SMA(ABS((LOW - VARH1)),3,1) / SMA(MAX((LOW - VARH1),0),3,1)) * 100);

VARH3:=EMA(IF((CLOSE * 1.2),(VARH2 * 10),(VARH2 / 10)),3);

VARH5:=LLV(LOW,38);

VARH6:=HHV(VARH3,38);

VARH8:=IF(LLV(LOW,90),1,0);

VARH9:=((EMA(IF((LOW <= VARH5),((VARH3 + (VARH6 * 2)) / 2),0),3) / 618) * VARH8);

秘密吸籌:STICKLINE(VARH9,0,VARH9,6,1),COLORFFFF66;

VARG1:=(MA(LOW,2) * 0.96);

VARG2:=(MA(LOW,26) * 0.85);

VARG3:=(((REF(VARG1,1) < VARG2) AND (REF(VARG1,1) < VARG1)) AND (REF(VARG1,1) < REF(VARG1,2)));

STICKLINE(VARG3,0,(VARH9 * 2),6,0),COLORFF00CC;

{DRAWTEXT(VARG3,(VARH9 * 2),'短線出擊'),COLORRED;}

↑短線突擊:DRAWICON(VARG3,40,25),COLORFF99CC;

DRAWICON(紅燈,1.1,9);

DRAWICON(綠燈,80,15);

 


免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場。

熱門TAGS

更多>>
公式頻道
股票軟件
配資資訊
財經頻道
股票開戶
理財頻道
股票入門
技術分析
技術進階
高手養成
配資平臺
闺蜜把黄瓜慢慢推进去

<noframes id="xtrvp"><address id="xtrvp"></address>

<form id="xtrvp"></form>

<address id="xtrvp"></address>
<address id="xtrvp"></address>